Hiroshi Sugimoto

Hiroshi Sugimoto

1/12/1993 - 5/02/1994

_Mediterranean sea-crete-1990

Hiroshi Sugimoto, Mediterranean Sea, Crete, 1990.

 

 

 

Press release